" />
 
 

“Advanced Rhinoplasty Course”:

Deze internationale cursus, met medewerking van docenten uit binnen- en buitenland, wordt jaarlijks door dokter Menger georganiseerd. De cursus duurt drie dagen en is bedoeld voor Medisch Specialisten die zich verder in de esthetische neuschirurgie willen verdiepen.

De cursus is de voortzetting van de ruim twintig jaar geleden door Prof. Nolst Trenité opgerichte cursus.

Naast de deelname van Prof. Nolst Trenité is er ieder jaar weer een bijzondere docent, de zogenaamde teacher of honour. Deze speciale gast heeft een wereldwijde reputatie op het gebied van esthetische neus- en/of aangezichts-chirurgie.


Tijdens de cursus worden voordrachten gehouden over moderne operatietechnieken, interactieve paneldiscussies en “live surgery”. Video fragmenten van zo’n operatie en een voorbeeld van een voordracht over neuschirurgie zijn te vinden op de website: www.advancedrhinoplasty.nl


De volgende cursus staat gepland voor oktoberDe cursus is bekend over de hele wereld, en trekt in het algemeen deelnemers uit meer dan 25 verschillende landen.

 
A A N G E Z I C H T S C H I R U R G I E    E N   E S T H E T I S C H E    N E U S C O R R E C T I E

DR. MENGER        BEHANDELING         NAZORG         GALLERY        TRAINING/NIEUWS        LINKS         CONTACT